Om företaget

SPAWEXPERT är en polskt företag som tillhandahåller svetstjänster och tillverkar brett definierade rostfria stålprodukter till den polska marknaden och Eu:s marknad.

Vi har specialiserat oss på tillverkning av tankar, räcken, möbler och produkter som används inom alla industrigrenar.

Som standard erbjuder vi leverans och montering av produkten. Vi ger korta hanteringstider, hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.