Niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia stwarza zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, także przebywających w pobliżu źródła pożaru zwierząt, dla mienia. Pożar oznacza też ogromne szkody dla środowiska. Zmniejszeniu rozmiaru pożaru, ułatwieniu ewakuacji i ograniczeniu strat służy wydzielanie stref przeciwpożarowych w obiektach m.in. budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz innych, odwiedzanych na co dzień przez ogromną liczbę ludzi oraz w budynkach wielorodzinnych. Obowiązujące przepisy:

  • prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku o ochronie ppoż. budynków oraz innych obiektów budowlanych,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych jakie powinny spełnić budynki oraz ich usytuowanie stanowią m.in. o obowiązku montażu drzwi przeciwpożarowych.

Czy w kotłowni muszą być drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe to drzwi o specjalnej konstrukcji, która sprawia, że skrzydło stanowi skuteczną barierę dla ognia, dymu, wysokiej temperatury oraz zabezpiecza przed włamaniem. Nie każde drzwi stalowe o wzmocnionej budowie są drzwiami przeciwpożarowymi – choć chodzi o kwestie bezpieczeństwa niektórzy producenci wprowadzają klientów w błąd. Drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać kilka zasadniczych norm dotyczących m.in. wykonania (materiały niepalne), wielkości (uzależniona jest od szacunkowej liczby potencjalnych ewakuowanych), wyposażenia (dźwignia antypaniczna w budynkach, w których przebywa ponad 300 ludzi), powinny posiadać certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), który informuje o:

  • klasie odporności – EI – odpowiednio 30, 45, 60, 90, 120; liczba wskazuje, prze ile minut drzwi zachowają odporność na działanie płomieni,
  • dymoszczelności (S) – odpowiednio 30, 45, 60, 90, 120; liczba wskazuje, przez ile minut drzwi nie przepuszczą dymu,
  • drzwiach samozamykających – oznaczenie „C”.

Obowiązek wydzielenia stref przeciwpożarowych i montażu specjalnych drzwi nie dotyczy domów jednorodzinnych, wolnostojących, szeregowych – o wstawieniu takich drzwi decyduje inwestor lub właściciel, dlatego też w kotłowni, budując Swój dom jednorodzinny, nie masz obowiązku montażu drzwi ppoż. Mając na względzie bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin, wielu właścicieli decyduje się na takie rozwiązanie pomiędzy częścią mieszkalną a garażem lub pomiędzy częścią mieszkalną a kotłownią. Trudno się temu dziwić – montaż drzwi przeciwpożarowych niesie wiele korzyści. Pamiętać należy jednak, że drzwi przeciwpożarowe muszą być zamontowane na ścianie tej samej lub wyższej klasie odporności co drzwi. W przeciwnym wypadku jest to zbędny wydatek.