Nie jedna osoba ma do czynienia z nadmiernym hałasem w środowisku pracy. Może on przyczyniać się do złego samopoczucia, między innymi bólów głowy, rozdrażnienia, nerwowości czy agresji. Problem ten dotyczy zwłaszcza pracowników lotniska i górników oraz przemysłu i branży transportowej. Na takich stanowiskach odpowiedni sprzęt ochronny – czyli ochronniki słuchu – musi zostać doręczony pracownikom, co jest odpowiedzialnością pracodawcy. Dowiedz się o nim nieco więcej.

Ochrona słuchu w zakładach pracy

W miejscach pracy, gdzie poziom słuchu przekracza 80 dB(A) należy używać specjalnych ochronników słuchu. Kluczowe jest nie tylko posiadanie tego sprzętu zaliczanego do akcesoriów BHP, ale też jego odpowiednie dopasowanie. Pomocne w tym celu okazują się normy omówione w europejskiej dyrektywie o używaniu środków ochrony osobistej. Według niej, pracodawca odpowiedzialny jest za zatrudnione osoby i powinien mieć pewność, że używają one sprawnych ochronników słuchu. Jakie ochronniki wybrać, żeby dobrze spełniały swoją role? Ważna jest przede wszystkim ich skuteczność, dopasowana do środowiska pracy. Z drugiej strony, jeżeli akcesoria nadmiernie chronią słuch, to powodują niesłyszalność – na przykład istotnych sygnałów czy dźwięków alarmowych, co również wiązałoby się niebezpieczeństwem. Uważa się, że optymalny poziom dźwięków wynosi w takiej sytuacji od 70 do 75 dB(A). W związku z tym, że poziom hałasu w zakładzie czy fabryce ulega zmianie, zwłaszcza, jeżeli pracownik się przemieszcza to konieczne bywa ponowne dopasowanie sprzętu ochronnego.

Jak wybrać dobre ochronniki słuchu?

Celem ochronników uszu jest przede wszystkim izolacja dźwięków w otoczeniu, dlatego muszą być odpowiednio szczelne. Aby idealnie spełniały swoją rolą powinny być utrzymane w odpowiednim rozmiarze. Nie mniej ważne jest ich właściwe użytkowanie – na przykład usunięcie elementów z bocznej części głowy, które by uniemożliwiały ich szczelne założenie. Sprzęt powinien być regularnie kontrolowany – zarówno jego kondycja, jak i dopasowanie. Wyróżnić można dwa rodzaje sposób tłumienia hałasu w miejscu pracy. Tłumienie konwencjonalne polega na wykorzystaniu urządzeń tłumiących i jest dedykowane pracownikom, którzy potrzebują korzystać z ochronników przez kilka godzin dziennie oraz mają do czynienia z hałasem na jednakowym poziomie. Istnieje też tłumienie zależne od poziomu, które sprawdza się w zmienionych warunkach hałasu. Pracownicy mogą wtedy samodzielnie kontrolować poziom ochrony i to bez zdejmowania sprzętu.