Metale dają się formować – tę właściwość wykorzystuje się po to, by uzyskać elementy o określonych kształtach, wymiarach i parametrach. Obróbka metalu nie jest lekką, łatwą i przyjemną pracą. Różnego rodzaju narzędzia, czynniki fizyczne (np. wysoka temperatura) i chemiczne (kwasy) stwarzają pracownikom zajmującym się obróbką metali zagrożenie zdrowia i życia. Obowiązkiem pracodawcy jest zagrożenie to zminimalizować, zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jakie podstawowe środki bezpieczeństwa musi zapewnić podczas  np. cięcia, szlifowania i spawania?

Bezpieczeństwo podczas cięcia

Szlifierki kątowe, piły tarczowe lub taśmowe, lasery – zanim zostaną użyte, powinnny być sprawdzone (nad ich stanem technicznym powinna czuwać wyznaczona osoba). Pracownik, który wspomnianych narzędzi używa powinien być przeszkolony i wyposażony w strój roboczy, który nie ograniczy jego ruchów, a ponadto w środki ochrony indywidualnej tj. okulary ochronne, kask, ochronniki słuchu.

Bezpieczeństwo podczas szlifowania

Do starcia wierzchniej warstwy, wypolerowania czy szczotkowania stosowane są szlifierki – urządzenia pracujące na wysokich obrotach. Wystarczy niesprawne urządzenie (znowu pojawia się konieczność utrzymywania narzędzi w dobrym stanie technicznym) lub chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Osoba posługująca się szlifierką powinna zadbać o odpowiedni strój roboczy (wygodny, niekrępujący ruchów) oraz o rękawice, gogle, słuchawki. Istotnym jest, by w miejscu pracy oraz w jego pobliżu nie znajdowały się przedmioty, które mogą zająć się ogniem od iskier i inne osoby.

Bezpieczeństwo podczas spawania

Czynnikami stwarzającymi zagrożenie dla spawacza jest m.in. wysoka temperatura, dym spawalniczy, pole elektromagnetyczne, promieniowanie, odskakujące w różnych kierunkach rozgrzane kawałki metalu. By chronić się przed ich skutkami pracownik spawalni powinien mieć na sobie trudnopalną odzież chroniącą wszystkie partie ciała (spełniającą normę EN ISO 11611), fartuch spawalniczy, odpowiednie obuwie, nakrycie głowy, rękawice ochronne, okulary ochronne, nauszniki, przyłbice ochronne. Bardzo ważnym jest, by do spawania przystępowała przeszkolona osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i mająca świadomość możliwych niebezpieczeństw.

Sprawne narzędzia, dobrze dobrany strój i akcesoria, szkolenia dla pracowników to najważniejsze warunki bezpiecznej pracy. Obróbka metalu nierzadko odbywa się w trudnych i niebezpiecznych warunkach, a wtedy podstawowe środki BHP nie wystarczą

Więcej o BHP na www.ergonomica.pl